Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu nie licz��c szczególnych wypadków.

Konstrukcja plotki PCV na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz informowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Sztachetki plastikowe na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy projektowane sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar