Rabu, 27 April 2016

Chociaż kamienie ogrodzenie te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że niekiedy mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Chociaż kamienie sztachetki te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasem mało wprawnym okiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, bezproblemowej obróbce a także względnie niskiej cenie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten towar ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy bądź wstępnie ociosuje, umieszcza na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz posyła do miejsca budowy ogrodzenia PCV na plot i bramkę ze sztachetek. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony spoiwem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapiennym. Nie licząc bazy zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się barwa kamieni na ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet, przybierają one wtedy przeróżne odcienie czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak sporych złóż wycina się największe bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można także siekać na sześciany o proporcjonalnych kształtach, używane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na małe, nierównych obrysów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia plastykowe wykorzystuje się również wapienie - skały osadowe, powstałe z uzbieranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz też mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na sztachety z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże po największej części do wykorzystywania w środku budynku, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo tracą połysk. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.


W zależności od stylu skweru a także własnych zamiłowań kształt kamiennych płyt może być wieloraki – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto skróconych prostokątów lub kwadratów. Murki a także ogrodzenie z plastiku na plot i furtę sztachetowa buduje się z kamieni różnorodnego konturu, złożonych na kamiennym czy też betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje z kawałków o nieregularnych kształtach, trzeba je właściwie łączyć tzn. tak, żeby postać każdego kolejnego zespalał się z poprzednim. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku można dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenia z plastyku z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych a także pozostałych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce użytkowane do budowy ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur prędko niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Łatwo obrastają także mchem a także wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy zdrapywać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Wyspecjalizowane firmy czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, ażeby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar